Πτυχίο όπως-όπως ή πτυχίο όπως πρέπει;

Είναι αλήθεια ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας είναι η απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Ωστόσο, πολλές φορές παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλές παρανoήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Πρώτα απ’όλα, η συμμετοχή του κάθε μαθητή σε μία τάξη εξετάσεων σημαίνει ότι ο μαθητής αυτός έχει ολοκληρώσει σωστά τις προηγούμενες τάξεις και δεν έχει κενά. Η συμμετοχή σε εντατικά μαθήματα δε συνιστάται σε μαθητές μικρής ηλικίας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο άγχος και αυτό να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Γενικά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η εκμάθηση της γλώσσας είναι μια διαδικασία  η οποία θέλει χρόνο αν θέλουμε να εμπεδώσουμε τις γνώσεις μας και να αναπτύξουμε κριτική σκέψη και αυθόρμητη έκφραση σε γραπτό και προφορικό λόγο. Επίσης, σε καμιά περίπτωση δεν τελειώνει με την απόκτηση του τίτλου γλωσσομάθειας, καθώς ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να φροντίζει να έχει επαφή με τη γλώσσα, ώστε να μην χάσει το επίπεδο που έχει κατακτήσει.

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα με τις εξετάσεις είναι οι φήμες ότι υπάρχουν «εύκολα» και «δύσκολα» πτυχία. Αυτό που πραγματικά ισχύει όμως είναι διαφορετικά στυλ εξέτασης που ταιριάζουν στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε υποψηφίου. Εμείς έχουμε επιλέξει έγκυρους και αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης και η επιλογή των εξετάσεων στις οποίες θα συμμετάσχει ο κάθε μαθητής γίνεται μέσα από τη συνεργασία σχολείου, οικογένειας και μαθητών με βάση την επίδοση τους στην τάξη αλλά και στις εξετάσεις προσομοίωσης. Μην ξεχνάτε όμως ότι απώτερος στόχος είναι η πραγματική κατάκτηση της γνώσης και όχι μεμονωμένα η απόκτηση ενός πιστοποιητικού.