Παιδαγωγικές Αρχές

Η μάθηση είναι διασκέδαση! Η μέθοδος, είναι ο δρόμος προς αυτήν!

Οι μεθοδολογικές αρχές κάθε σχολείου μεταβάλλονται και διαφοροποιούνται καθώς το σχολείο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, την κοινωνία και καθώς η έρευνα (γλωσσολογική αλλά και παιδαγωγική) προχωρά. Υπάρχουν, όμως, κάποια σταθερά στοιχεία που ορίζουν το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα το σχολείο μας.

Παιδαγωγικές αρχές

Εικόνίδιο αρχές 1

Έγκαιρο Ξεκίνημα

Ως εκπαιδευτικοί πιστεύουμε πολύ στο έγκαιρο ξεκίνημα. Όπως γνωρίζουμε, όσο μικρότερα είναι τα παιδιά όταν ξεκινούν να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα, τόσο καλύτερα την μαθαίνουν, επειδή χρησιμοποιούν τους ίδιους μηχανισμούς με τους οποίους μαθαίνουν και τη μητρική τους. Γι’αυτό επενδύουμε στα αρχικά βήματα των παιδιών, ώστε να τα κάνουμε πρώτα απ’όλα να αγαπήσουν τη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας μέσα από:

ένα ακαδημαϊκά άρτιο πρόγραμμα για μικρούς μαθητές από εξειδικευμένους παιδαγωγούς

δραστηριότητες βιωματικής μάθησης όπως θεατρικό παιχνίδι, χειροτεχνίες και μουσικοκινητική αγωγή

τη χρήση της τεχνολογίας και οπτικοακουστικών μέσων

Εικόνίδιο αρχές 2

Άνεση στην παραγωγή της γλώσσας

Η σωστή εκφορά και σωστή επιτόνηση της γλώσσας είναι μία σημαντική κατάκτηση για όλους τους ομιλητές της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο, φροντίζουμε οι μαθητές μας να εκτίθενται όσο γίνεται περισσότερο στη γλώσσα μέσα στην τάξη με τη:

χρήση αυθεντικών οπτικοακουστικών ερεθισμάτων (εκπαιδευτικά videos, τραγούδια και διαδραστικό υλικό)

προσεκτική επιλογή των συνεργατών καθηγητών ώστε οι μαθητές μας να έχουν ορθά ακούσματα της γλώσσας

σχεδόν αποκλειστική χρήση της Αγγλικής μέσα στο μάθημα από τις πρώτες τάξεις

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να αναπτύξουν από νωρίς σωστές αρθρωτικές συνήθειες, πλησιάζοντας την προφορά των φυσικών ομιλητών, και άνεση,ώστε να αποφοιτήσουν από το σχολείο μας έχοντας γίνει άριστοι χρήστες της γλώσσας αυτής.

Εικόνίδιο αρχές 2

Σύστημα Διδασκαλίας

Το σχολείο μας κρατά τις υποσχέσεις που δίνει και ο λόγος που μπορούμε να το πετύχουμε αυτό είναι το σύστημα που ακολουθούμε. Πιστεύουμε σε ένα ‘πάντρεμα’ παραδοσιακών και σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων καθώς και στην ελεγχόμενη χρήση νέων τεχνολογιών μέσα στην τάξη. Για μας, η εκμάθηση μιας γλώσσας γίνεται όχι μόνο μέσω της διδασκαλίας γλωσσικών κανόνων αλλά και με:

γνωριμία με την κουλτούρα και την ιστορία των λαών που τη μιλάνε

ποικιλία δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τη χρήση των Διαδραστικών Πινάκων και των e-books.

Εργασία σε ομάδες, θεατρικά δρώμενα, debates, ενασχόληση με τη λογοτεχνία (κριτικές βιβλίων, διαγωνισμοί ανάγνωσης), δημιουργία θεματικών projects (στις μικρότερες ηλικίες) και παρουσιάσεων Powerpoint (από τους εφήβους) είναι ενσωματωμένα στο πρόγραμμα μας με σκοπό να αυξήσουμε την κριτική ικανότητα των μαθητών και να τους διδάξουμε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

εφαρμογή των πιο καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών από το άρτια εκπαιδευμένο και συνεχώς καταρτιζόμενο διδακτικό προσωπικό μας που αποτελείται αποκλειστικά από πτυχιούχους των τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου, εκπαιδευμένους και στο εξωτερικό. Τέτοιες μέθοδοι είναι η πολυαισθητηριακή διδασκαλία (multi-sensory learning), η οποία καλύπτει όλα τα προφίλ μάθησης των παιδιών και η προσέγγιση βιωματικής μάθησης CLIL (Content and Language Integrated Learning) όπου συνδυάζουμε τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας με αυτή ενός γνωστικού αντικειμένου(τέχνη, ιστορία, φυσική, μαθηματικά, μουσική).

διασκέδαση, γιατί όσο καλύτερα περνάνε οι μαθητές μας μέσα στο σχολείο μας, τόσο πιο καλά μαθαίνουν όντας πιο ήρεμοι και πιο συγκεντρωμένοι.

έλλειψη άγχους, ώστε να βοηθήσουμε όλους τους μαθητές μας να βρουν τον ιδεώδη ρυθμό μάθησης που τους ταιριάζει. Επειδή γνωρίζουμε ότι κάθε μαθητής έχει τη δική του πορεία, τους δικούς του ρυθμούς μάθησης αλλά και τη δική του μαθησιακή ιστορία, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του και προσφέρουμε ενισχυτική διδασκαλία σε όταν κριθεί αναγκαίο.

Δείτε τα τμήματα του σχολείου μας

Τμήματα