Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η μάθηση είναι διασκέδαση! Η μέθοδος, είναι ο δρόμος προς αυτήν!

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εξεταστικοί Φορείς

Εξετάσεις Cambridge (PET, FCE, CPE)
Εξετάσεις IELTS
Ελληνοαμερικανική Ένωση – Εξετάσεις UniversityofMichigan (ECCE, ECPE)
Europalso / Εξετάσεις ESB
Anatolia College – MSU (Michigan State University- MSU CELC, CELP)

Φορείς που υποστηρίζουν τη γλωσσομάθεια

Βρετανικό Συμβούλιο
Υπουργείο Παιδείας
Συμβούλιο της Ευρώπης (Common European Framework of Reference– Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση)
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας
Europalso / Ιστοσελίδα για γονείς μαθητών

Ιστοσελίδες που βοηθούν τη μάθηση & τη μελέτη

Super Simple Learning (Ιστοσελίδα για μικρούς μαθητές)
Ειδική ιστοσελίδα για μικρούς μαθητές
Ειδική ιστοσελίδα για μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους
Λεξικά Cambridge
Λεξικά /Γραμματική Oxford University Press
BBC Learning English
National Geographic Kids
Βritannica
Σπουδές στο εξωτερικό

Εφημερίδες / Περιοδικά

Sports Illustrated (American Magazine on Sports)
Mary Claire
Vogue
The Οbserver (Αγγλική Εφημερίδα)
Ομιλίες ΤΕD
New York Times