Ποιά είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί;

Η ηλικία στην οποία το κάθε παιδί θα ξεκινήσει τη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση που να ταιριάζει σε όλους, καθώς κάθε παιδί είναι μία ξεχωριστή περίπτωση. Ωστόσο, ακολουθώντας τις  ανάγκες της εποχής μας, θέλουμε το παιδί μας να μάθει να χειρίζεται τη γλώσσα με ακρίβεια και ευχέρεια φυσικού ομιλητή. Για το λόγο αυτό, είναι καλό τα παιδιά να ξεκινούν σε μικρή ηλικία ώστε να μάθουν χρησιμοποιώντας τους ίδιους μηχανισμούς με τους οποίους έμαθαν τη μητρική τους γλώσσα, μηχανισμοί οι οποίοι είναι ενεργοί μέχρι τα πρώτα μόνο σχολικά τους χρόνια. Σε αυτές τις ηλικίες, επίσης, μπορούν να αναπαράγουν τους ήχους μιας ξένης γλώσσας με ακρίβεια, καθώς ακόμη διαμορφώνονται οι αρθρωτικές συνήθειες.

Σύγχρονες μελέτες πάνω στη διγλωσσία (bilingualism) έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως σύγχιση μεταξύ της μητρικής γλώσσας και της ξένης γλώσσας που μαθαίνει το παιδί. Οπότε η άποψη ‘Ας μάθουμε πρώτα καλά τα Ελληνικά και μετά βλέπουμε για άλλη γλώσσα’ δεν έχει βάση. Η έγκαιρης εδραίωση μιας δεύτερης γλώσσας στα πρώτα σχολικά χρόνια του παιδιού έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα σπουδαίο προνόμιο ως προς τις γνωστικές δεξιότητες. Ο εγκέφαλος των δίγλωσσων ανθρώπων λειτουργεί διαφορετικά απ’ ότι στους ομιλητές που γνωρίζουν μία μόνο γλώσσα και αυτές οι διαφορές προσφέρουν διάφορα πνευματικά οφέλη σε όλα τα πεδία  μάθησης.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να κάνουν τα πρώτα τους βήματα παίζοντας και διασκεδάζοντας, γιατί ο στόχος μας είναι να αγαπήσουν τη γλώσσα. Σε αυτές τις ηλικίες το μάθημα γίνεται διαδραστικά μέσα από θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές, τραγούδια και με τη χρήση της τεχνολογίας, ενώ η δουλειά για το σπίτι είναι πολύ λίγη ( καθόλου εργασία στο σπίτι για τα παιδιά της Pre-Junior τάξης, ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας για την Junior class). Απολαμβάνοντας αυτό που κάνουν τα παιδιά, επιτυγχάνουμε να χαμηλώσουν τα επίπεδα άγχους και να αφομοιωθούν οι νέες πληροφορίες πολύ εύκολα. Ξεκινώντας νωρίς ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε την ομαλή εισαγωγή του παιδιού στην Γ’ τάξη του Δημοτικού όπου το μάθημα των Αγγλικών γίνεται αρκετά απαιτητικό.

Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης και η σχολική ετοιμότητα και ωριμότητα του παιδιού. Η έκθεση στη γλώσσα μπορεί να ξεκινήσει μέσω διαδραστικού παιχνιδιού από το Νηπιαγωγείο. Γενικά, συνιστάται να ξεκινήσει ταυτόχρονα με την Α΄Δημοτικού στο τμήμα Pre-Junior ή εναλλακτικά να ενταχθεί στο τμήμα Junior στην Β΄Δημοτικού το αργότερο.

Ετικέτες

Χρύσα Στεργιάνη
Καθηγήτρια Αγγλικών - Ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών