Χρόνος για μελέτη

Οι περισσότεροι ενήλικες, φοιτητές ή επαγγελματίες, ανησυχούν πολύ για το χρόνο που θα χρειαστεί για μελέτη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβείς πληροφορίες καθώς ο χρόνος μελέτης εξαρτάται από το επίπεδο του κάθε μαθητή, τον τρόπο παρακολούθησης μέσα στην τάξη και τη γενικότερη διαδρομή του. Ωστόσο, σίγουρα θα χρειαστείτε περίπου 45 λεπτά μελέτης για κάθε 90λεπτο μάθημα. Σημαντικό είναι να μην κάνετε απουσίες από το μάθημα ακόμα και στο διάστημα της εξεταστικής. Ακόμα κι αν δεν έχετε μελετήσει, προσπαθήστε να παρακολουθήσετε με τα όσα γνωρίζετε, ώστε να μην χάσετε τη σειρά των παραδόσεων.