Παρουσίαση εργασιών στην τάξη- μια εξάσκηση πολλαπλών δεξιοτήτων!

Γιατί ζητάμε από τους μαθητές να ετοιμάσουν μια εργασία και να την παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους? ‘Δημιουργικότητα’, ‘Επικοινωνία’, ‘Συνεργασία’ και ‘Ομιλία μπροστά σε κοινό’ είναι οι δεξιότητες που καλλιεργούμε μέσα από αυτή τη διδακτική προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει, τη γνωστή ως ‘project-based learning’. Γιατί πιστεύουμε πως σε μια εποχή με συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις η εκπαίδευση οφείλει να προσαρμοστεί και να βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Και αυτό ξεκινάει από πολύ νωρίς, όπως βλέπετε, με στόχο να φτάσουμε στα πτυχιακά επίπεδα να κατέχουμε την ικανότητα του debate, το να μπορούμε να παρουσιάσουμε σε κοινό τις απόψεις μας, πείθωντας τους με τα κατάλληλα επιχειρήματα. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε δουλέψει ομαδικά την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την άνεση στην ομιλία μας και την αυτοπεποίθηση στο να εκφραστούμε.

Έτσι λοιπόν, έχοντας διδαχθεί καινούριο λεξιλόγιο, γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες, οι μαθητές μας καλούνται να οργανώσουν τη σκέψη τους,να συνδυάσουν τη γνώση και να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους συνδυαστικά (παραγωγή γραπτού λόγου, ανάγνωση, κατανόηση και ακουστική κατανόηση) για να μιλήσουν για κάτι που τους ενδιαφέρει. Τους βλέπουμε με μεγάλη χαρά και περηφάνια να παρουσιάζουν τη δουλειά τους, η οποία ανάλογα με το επίπεδο είναι κατάλληλα καθοδηγούμενη, αλλά πάντα για να περιγράψουν τον κόσμο τους ή πώς τον βλέπουν αυτοί. Με αυτό τον τρόπο, η μάθηση γίνεται μια θετική εμπειρία, μέσα από την οποία οι μαθητές αποκτούν την άνεση να εκτεθούν παρουσιάζοντας κάτι δικό του σε αυτούς που τον επηρεάζουν πολύ, δηλαδή τους συμμαθητές και τη δασκάλα τους. Η αποδοχή τους από την ομάδα και η επιβράβευση που λαμβάνουν από τους συνομηλίκους τους είναι αυτό που τους τονώνει την αυτοπεποίθησή τους και τους κάνει να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση.

“Στην παρουσάση της εργασίας μου παρουσιάζω την προσωπικότητα μου μέσα από τη δουλειά που έκανα, από την χροιά της φωνής μου, από την οπτική επαφή με το κοινό μου και έτσι νιώθω περισσότερο υπεύθυνος και περήφανος.” Θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τις εργασίες των παιδιών σας να διακοσμούν τους τοίχους του σχολείου μας και  φυσικά μπορείτε να τους ζητήσετε μια προσωπική παρουσίαση στο σπίτι πριν την φέρουν στο σχολείο. ENJOY!