Μίλα στον φίλο σου, όχι μόνο στον δάσκαλό σου!

Πόσο πιο εποικοδομητική είναι η προφορική εξάσκηση όταν γίνεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μαθητών και όχι μόνο με τον εκπαιδευτικό; Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει η συνομιλία σε ζευγάρια ή ομάδες (pairwork or groupwork) έχει περισσότερη βαρύτητα για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’όλα, τα επίπεδα άγχους είναι πολύ πιο χαμηλά όταν συζητάμε με τον φίλο μας κι έτσι χρησιμοποιύμε τη γλώσσα αυθόρμητα. Ακόμα και οι πιο κλειστοί ή αδύναμοι μαθητές είναι πιο άνετοι όταν έχουν απέναντί τους τον συμμαθητή τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι μαθητές μπορεί να ‘κολλήσουν’ προσπαθώντας να μην κάνουν λάθος όταν μιλάνε στον δάσκαλο. Ταυτόχρονα, εκτός από τη γλώσσα, εξασκούμε και την ικανότητά μας στο να αναπτύσσουμε ένα σωστό διάλογο. Μαθαίνουμε να ακούμε, να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, να εκφράζουμε την άποψή μας και να επιχειρηματολογούμε για αυτή. Αυτός εξάλλου είναι και ο στόχος στην εκμάθηση μιας γλώσσας και σε αυτό ακριβώς θα εξεταστούμε σε όλα τα επίπεδα και για οποιοδήποτε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας θέλουμε να πάρουμε. Τέλος, σκεφτείτε πόσο αυξάνεται ο χρόνος που το κάθε παιδί έχει ευκαιρία να μιλήσει στη διάρκεια ενός 45λεπτου μαθήματος. Μέσα από το pairwork, ο χρόνος εξάσκησης της προφορικής, ακουστικής και επικοινωνιακής δεξιότητας των μαθητών είναι εφτα φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο συνομιλίας μαθητή – δασκάλου! Γι’ αυτό κι εμείς τους παροτρύνουμε: Talk to your friend !